Yeşil Bina

cebi-natura-leed-gold-

YEŞİL BİNA NEDİR?

Günümüzde üretilen enerjilerin yaklaşık %30`u binalar tarafından harcanmaktadır. YEŞİL BİNA bu soruna bir çözüm getirilmesi amacı ile, temelde doğru saha seçimi ile başlayan, tasarım aşamasında yapının doğru konumlandırılmasıyla ve ileri mühendislik teknikleriyle, karbon salınımını azaltma, doğal kaynakların kullanımına (yağmur suyu, güneş ve rüzgar enerjisi vb.) öncelik verme, düşük enerji ve su kullanımını sağlama süreçleri ile devam eden sonuç olarak çevre dostu, insan ve doğayla uyum içerisinde, işletme maaliyetleri düşük, ekonomik binalar yapmayı amaçlayan bir yaklaşımın genel adıdır.

Bu yaklaşımla üretilen yapılarda yüksek konfor şartları olan doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, düşük işletme giderleri ile ekonomiye destek olan yapılar üretmek mümkündür.

 

NEDEN YEŞİL BİNA?

Bu soru farklı bakış açılarıyla değerlendirilebilir.

Kullanıcı açısından: İç mekan kaliteleri daha yüksektir. Malzemelerin insan sağlığına etkileri minimuma indirgenmesiyle yapı insan ilişkisinde diğer yapılara göre daha olumlu sonuçlar elde edilir. Gün ışığı kullanımında ve iç hava kalitesindeki artış kullanıcı memnuniyetini artırı. Ekonomiktir. Düşük enerji ihtiyacı verimli kaynak kullanımı işletme maaliyetlerini düşürür. Yağmur suyu kullanımı, doğal ışıktan faydalanma, atık yönetimi, sera etkisinin azaltılması, yüksek izolasyon değerleri ile ısıtma-soğutma kolaylığı ekonomik kazançlardan bazılarıdır. Yeşil bina kavramının bina değerini arttırması, pazarın bu yöndeki eğilimi yatırıcı için de karlı bir yönelim anlamına gelir.

Toplumsal açıdan: Kentsel yaşam alanları değerlenir. Doğa insan ilişkisi daha nitelikli bir hal alır. Temiz bir çevre ile sürdürülebilir kent kavramı pekişir. Atık yönetimi ve geri dönüşüm birimleri ile toplumsal ekonomiye katkıda bulunur. Enerji tüketimin azaltılması ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.

Üretici açısından: Doğru yerde doğru proje üretilmesi için önemli bir bakış açısıdır. Tasarım açısından sürekli yenilenmeyi gerektirir. Yatırımın pazar değerinin yükselmesiyle yüksek kazanç imkanı sağlanır. Sadece işletme aşamasında değil inşaat aşamasında da düşük enerji ve kaynak kullanımıyla maliyet dengesi kurulur. Doğaya ve insana saygılı yapılar üretme arzusu kurumsal kültürün gelişimini sağlar, projelerin ve kurumun prestijine katkıda bulunur.

 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

 • Doğru yer seçimi ile nitelikli, sürdürülebilir proje üretimi.
 • Çevreyle uyumlu konumlama
 • Toprak kaynaklarının verimli kullanımı, erozyonla mücadele ve nitelikli hafriyat hedefleri
 • Üstün yalıtım değerleri ile işletme giderlerinin azaltılması ve konfor şartlarının arttırılması
 • Yüksek gün ışığı kullanımı için uygun cephe tasarımları ve malzeme seçimi
 • İç hava kalitesinin arttırılması doğal ve mekanik havalandırma hesapları
 • Yeşil çatılar ile doğaya ve ekolojik dengelere verilecek zararın en aza indirgenmesi
 • Düşük su tüketimi için gri su ve yağmur suyu kullanımı
 • VOC (volatile organic compound – uçucu orgnik bileşik) değeri düşük yapı malzemelerinin ve dekorasyon ürünlerinin kullanılması
 • Fotovoltaik panel sistemleri ile güneş enerjisinin kullanılması
 • Otomasyon sistemleri ile varlık ve ortam kontrolü ile aydınlatma ve havalandırma
 • Yer altı ısı pompalarının kullanılması
 • HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) sisteminde etkili çözümler
 • Etkin mekana özel aydınlatma çözümleri