Misyon / Vizyon

Çebi Yapı sahip olduğu değerler ve vizyonuyla varlık gösterdiği tüm projelerinde rekabet avantajları sergileyerek sektörü daha ileri taşımayı amaçlamaktadır.

Proje üretim, yatırım ve değerlendirme süreçlerinin tümünde salt görsel beğeni benzerliklerinden ziyade “YAPI-ÇEVRE” kavramlarını en kapsamlı haliyle ele alarak özgün kuramsal ve kurumsal yaklaşımları tüm çalışanları, müşterileri, çalışma ortaklarıyla paylaşmak ÇEBİ YAPI` nın temel hedeflerindendir.

DEĞERLERİMİZ

yesilbina1(1)
Kurumsallık
Varlık gösterilen tüm alanlarda ilke ve kurallara bağlı kalınarak amatör ruhu kaybetmeden profesyonel adımlar atmak, temel değerleri ve bu değerlerin önceliklerini ticari yaklaşımlardansa ahlaki ve evrensel etik kurallara göre şekillendirmek Çebi Yapı`nın kurumsal yaklaşımını belirler.
yenilik-
Yenilik
Devam eden hatta tamamlanmıi tüm işlerimizde dahi her türlü detay, günün değişen imkan ve teknolojilerine farklı bakış açılarına göre sorgulanır. Daha verimli ve olumlu sonuçlar için araştırma geliştirme senaryoları üretilir.

123_0005_hizzz
Hız
Kaliteli, estetik üretimden ve iş güvenliğinden ödün vermeden daha hızlı üretim yapmak için proje ve imalat aşamalarında mevcut imkanlar geliştirilir. En az dürokrasi en hızlı dökümantasyon anlayışıyla tüm işleyiş sürekli geliştirilir.
123_0000_guven(1)(1)
Güven
Tüm çalışanlarımızca ve kurum kültürü içinde, müşterilerimiz, iş ortaklarımız sektör ortaklarımız ve tüm toplum nezninde ürünlerimizin, yatırımlarımızın ve tabiki Çebi Yapı`nın güvenilirliğini korumak bütün diğer ticari hedeflerden önce gelir.

123_0001_salon2(1)
Kalite
Gelişen teknolojileri takip ederek ve sektör şartlarına bağlı kalmadan sürekli bir adım öteye taşınan kalite standartları, işin maliyeti ve/veya maliyetinden önceliklidir.
123_0002_isciguvenligi(1)
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Sıfır kaza hedefi artı bir değer olarak değil ahlaki, ticari ve toplumsal açıdan bir zorunluluk olarak görülür. Tüm Çebi çalışanları, ortak çalışma grupları, taşeronları, tedarikçileri, ziyaretçileri ve müşterileri tarafından; Çevre İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurallarına istisnasız uyulur.

123_0003_ilerimuhendis(1)
İleri Mühendislik Anlayışı
Gelişen teknolojiler en ileri düzeyde takip edilir. Tüm projeler öncelikli dijital ortamlarda simülasyon yardımıyla mevcut standartların üstünde sonuçlar hedeflenerek çözümlenir.
123_0004_ozguncevre(1)
Özgün Çevresel Yaklaşım
Çevre tanımı en geniş haliyle kabul edilir. Projelerim tamamı, tasarım aşamasıyla başlayan imalat süreci ve sonrası yapı işletmesiyle devam eden süreçlerde doğaya saygılı yaklaşım önceliklidir. Üretilen tüm yapılarda, dahil olunan tüm projelerde, temas edilen herkesle İNSAN-DOĞA temasında çevresel etkilerin azaltılmasının, sürdürülebilir kentler hedeflenmesinin toplumsal ahlaki ve sosyal bir sorumluluk olduğu paylaşılır. Yaklaşımın geliştirilmesi için tüm uluslararası standartlar sürekli olarak Çebi Yapı çalışanları tarafından takip edilir.